Disclaimer

Disclaimer

Copyright

Gegevens die op deze website afgebeeld zijn, zijn eigendom van of in licentie bij Kavelruil B.V. en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Hieronder zijn begrepen: producten, teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, woordmerken en logo’s. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze website.

De inhoud van deze website wordt beschermd door het auteursrecht. Deze mag niet elektronisch of anderszins worden gekopieerd, gereproduceerd of in enige vorm worden gedistribueerd zonder schriftelijke toestemming van Kavelruil B.V.

Als kopiëren, reproduceren of distributie noodzakelijk is om deze website op een efficiënte manier via het internet te raadplegen en gebruik te maken van de daarop aangeboden diensten, geldt bovenstaande niet.

Disclaimer

Wij streven ernaar alle informatie op onze website zo compleet, actueel en correct mogelijk weer te geven. Snelle ontwikkelingen en/of prijswijzigingen kunnen ertoe leiden dat deze informatie niet correct of onvolledig is. Alle informatie op deze website wordt daarom onder voorbehoud verstrekt.

Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Kavelruil B.V. is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met het gebruik van informatie op deze website. Dit geldt ook voor informatie op websites waarvan links worden aangegeven op de website van Kavelruil B.V.

Kavelruil B.V. mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen. Kavelruil B.V. is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging van de website.