2023

"Fiscale Berichten voor het Notariaat, 2023 (9), Aanhorigheden in de WBRV anno 2023. Wat heurt d’r bie?"

"Ars Aequi 2023/72, Speculeren over grondspeculatie, Over hebberigheid, misleiding, Belehrung en een mediacircus"

"Land- en Tuinbouw Bulletin, 2023 (20), Economische eigendom en de agrarische (bedrijfs)woning anno 2023. Het vervolg"

"Land- en Tuinbouw Bulletin, 2023 (15), Grondspeculatie en de (fiscaal) adviseur, in het bijzonder de notaris. Het vervolg"

"WPNR 2023 (7404), De Omgevingswet. Landinrichting. Eenvoudig beter voor de notariële praktijk?"

"Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2023-6, Grondspeculatie, in het bijzonder de notaris en de onteigeningsdeskundige"

"WPNR 2023 (7410), Het juridische wonderdoekje. Titelzuivering nader bekeken"

"Pacht / Wetgeving landelijk gebied, Tekstuitgave 2023"

2022

"AdvoTip. Erfrecht voor de advocaat, 2022 (21), De Belgische ere-notaris in het Nederlandse pachtrecht. Ere wie ere toekomt?"

"Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2022-7/8, Wilt u nog meer overdrachtsbelasting?"

"De notaris op klompen: huidige staat en toekomst van het agrarisch recht in notarieel Nederland"

"Pacht / Wetgeving landelijk gebied, Tekstuitgave 2022"

"AdvoTip. Erfrecht voor de advocaat, 2022 (7), Ook de pachter heeft niet het eeuwige leven. Artikel 7:366 lid 3 BW ontrafeld?"

"Fiscale Berichten voor het Notariaat 2022 (5), De cultuurgrondvrijstelling (nog) verder in beweging: van waslijnen tot verouderde asperges"

"Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2022/2, Toegang tot de agrarische grondmarkt: internationale gronden voor nationale aanpassing?"

"WPNR 2022 (7357), De notaris en (vermeende) grondspeculatie: laveren tussen ministerieplicht, Belehrung en dienstweigering"

"Land- en Tuinbouw Bulletin, 2022 (8), Grondspeculatie en de (fiscaal) adviseur: wat is wijsheid?"

"Jurisprudentie Erfrecht 2022/10, Art. 7:366 lid 3 BW ontrafeld: redelijke bezwaren en onvoorziene omstandigheden"

2021

"NVR-Magazine juli 2021, Scheidslijn stad en platteland bestaat alleen nog in regelgeving"

"Fiscale Berichten voor het Notariaat, 2021 (52), Aanhorigheden in de Wbr anno 2021: you belong to me?"

"AdvoTip. Erfrecht voor de advocaat, 2021 (14), De omgekeerde legitieme van een boze boer"

"De Notarisklerk 2021/9, De notaris en (vermeende) grondspeculatie, Laveren tussen ministerieplicht, Belehrung en dienstweigering"

"Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2021/6, Grondspeculatie en de rol van de notaris: Belehren en passeren of dienst weigeren?"

"Land- en Tuinbouwbulletin, 2021 (26), De agrarische legitimatie voor de legitieme"

"Land- en Tuinbouwbulletin, 2021 (22), Overdrachtsbelasting in de agrarische praktijk anno 2021: van 6 via 8 naar 2, 0 en weer terug"

2020

"Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2020/11-12, Wilt u meer of minder overdrachtsbelasting?"

"Publicatie op allesovererven.nl, Het blijversrecht en art. 4:4 lid 2 BW. ‘Der Bauer hat nur ein Kind’"

"Juridische Berichten voor het Notariaat, 2020 (32). Gebrekkige ontsluitingssituatie na herverkaveling. De Hoge Raad 'in de herkansing'"

2019

"Het belang van een fiscale faciliteit voor stedelijke kavelruil, in: Jaarverslag 2018, stimuleringsprogramma stedelijke kavelruil, Ministerie van Binnenlandse Zaken"

"Land- en Tuinbouw Bulletin 2019/13, Het 'wondermiddel' binnen de landinrichting. De titelzuivering en haar gevolgen."

"Juridische Berichten voor het Notariaat 2019/31, Het pachtrecht verder in beweging. Is een geliberaliseerde pachtovereenkomst tussentijds opzegbaar?"

"Notarisklerk 2019/3-4, De aanvullingswet grondeigendom, kavelruil en de notarisklerk. Op naar 2021!"

"Juridische Berichten voor het Notariaat 2019/43, Opheffing van een erfdienstbaarheid: in wiens belang?"

"Land- en Tuinbouw Bulletin 2019/29, Landinrichting in de Aanvullingswet grondeigendom"

"Het Register: Vakblad van het Register Belastingsadviseurs 2019/3, Ieder pachtersvoordeel heeft zijn nadeel"

"Fiscale Berichten voor het Notariaat 2019/46, De fiscale aspecten van kavelruil in de Omgevingswet: oude wijn in nieuwe zakken?"

"Tijdschrift voor Agrarisch Recht, 2019/7-8, De Aanvullingswet grondeigendom en landinrichting. Werk aan de winkel!"

"Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 2019 (7263), De aanvullingswet grondeigendom, landinrichting en het notariaat"

"Preadvies Vereniging voor Bouwrecht, Landinrichting in de Omgevingswet, eenvoudig beter?"

"Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2019/12, ‘De boer op’ binnen de bebouwde kom. Stedelijke kavelruil! "

2018

"Actioma, 2018/203, Tien jaar Nederlands pachtrecht. Feeststemming?"

"AdvoTip 2018/8, Gevolgen Gratis Grondgebruik: Gift! "

"Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2018/9, noot bij: HR 28-6-2018"

"Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2018/5, noot bij: Rb. Noord-Nederland 7-2-2018"

"Fiscale Berichten voor het Notariaat, 2018/5, De cultuurgrondvrijstelling (verder) in beweging. Van boomkwekers tot oesterzwammen"

"Fiscaal Praktijkblad, 2018/9, De aansprakelijkheid van de notaris voor de overdrachtsbelasting"

"CEDR Journal of Rural Law 2018/2, Kavelruil civiel en fiscaal. Nu en in de toekomst"

2017

"Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2017/5877, Noot bij Hof Arnhem-Leeuwarden 31 januari 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:788 (Bescherming tegen niet-ingeschreven hypotheek in ruilverkavelingsakte)"

"CEDR, 2017 Ownership and use of agricultural land in the Netherlands. Land-use planning and tenancy law (external report)"

"Land- en Tuinbouwbulletin, 2017/35 Kavelruil. Vrijwillig, snel en effectief naar een betere verkaveling"

"Fiscaal Praktijkblad, 2017/12, Kavelruil civiel en fiscaal. Nu en in de toekomst"

"AdvoTip 2017/14, Het agrarisch bedrijf op waarde geschat"

"Fiscale Berichten voor het Notariaat 2017/44, De woning in het buitengebied"

"De Notarisklerk, 2017/94, De wondere wereld van de titelzuivering"

"Tijdschrift voor Bouwrecht 2017/40, Landinrichting in de Omgevingswet"

"Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2017/6, De Hoge Raad over de agrarische man vrouw-maatschap en de huwelijksgemeenschap. Deel II - Enige civiele en fiscale beschouwingen (samen met A. Verduijn)"

"CEDR Journal of Rural Law 2017/1, Agricultural tenancy law in the Netherlands today. Reason for a party?"

2016

"Fiscale Berichten voor het Notariaat 2016/28, Wijziging van het rekenmodel voor agrarische ondernemingen in het BOR-besluit per 1 januari 2016"

"Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 2016 (7099), Verkrijging krachtens kavelruil (samen met S.E. Bartels) "

"Grondzaken in de Praktijk 2016/11, Stedelijke kavelruil en kostenverhaal. Een eerste verkenning. (samen met D. Muñoz Gielen)"

"Fiscale Berichten voor het Notariaat, 2016/28, Liquidatiewaarde of overnamewaarde. De Hoge Raad spreekt."

"Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2016/12. De Hoge Raad over de agrarische man-vrouw-maatschap en de huwelijksgoederengemeenschap. Deel I (samen met A. Verduijn) "

2015

"Notariaat Magezine 2015/6, De notaris als regisseur van het hele kavelruilproces"

"Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2015/6, Modelkoopovereenkomst los land en agrarisch bedrijf, een aanwinst voor de praktijk!? (samen met J.F.V.N. Verploegen)"

"Kwartaalbericht Estate Planning, 2015/19, Hoe ver reikt de voortzettingsregeling in de vennootschapsovereenkomst? "

"Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2015/5, Hangt men de WILG aan de wilgen? "

"Notariaat Magazine 2015/1, Boer zoekt ruil. Notariële rol bij kavelruil"

"Fiscale Berichten voor het Notariaat 2015/5, Het begrip ‘landbouw’ in de cultuurgrondvrijstelling. Van siervissen tot fokpaarden…."

"De Notarisklerk 2015/92, Het begrip ‘cultuurgrond’. What’s new?"

"Het Register: Vakblad van het Register Belastingsadviseurs, 2015/6, Art. 4 WBR in vakantietijd. Van campings tot (data)hotels"

2014

"Rheinfeld, J.W.A. (2014). Titelzuivering nader beschouwd. Fiscale Berichten voor het Notariaat, 26 (7/8), 6-9."

"Rheinfeld, J.W.A. (2014). Het schrijven van een proefschrift: op zoek naar de grenzen. Nota Beneficiarius, 2014 (1). "

"Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 2014 (7042), Proefschrift; drie stellingen. Kavelruil, civiel en fiscaal: waar lopen de grenzen?"

"Actioma 2014/190, Op zoek naar de grenzen van de kavelruil"

"Notariaat Magazine 2014/6, Onderzocht: kavelruil"

"Fiscale Berichten voor het Notariaat, 2014/10, Fiscaal gefaciliteerd parkeren op cultuurgrond "

"Fiscale Berichten voor het Notariaat 2014/5, 'Bedrijfsmatige exploitatie' in 3D (samen met A. Visscher) "

"Proefschrift 2014, Ars Notariatus XXIII, Kavelruil, Civiel en fiscaal. Waar lopen de grenzen?"

2013

"Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2013/7-8, Kavelruil anno 2013. De stand van zaken"

"Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2013/9, Kavelruil anno 2013. Een fiscale ‘nabrander’"

"Fiscale Berichten voor het Notariaat 2013/3, De ene kavelruil is de andere niet "

"De Notarisklerk 2013/7-8, De ene kavelruil is de andere niet "

2012

"NTFR 2012/47, noot bij: HR 11-10-2012 (Vrijstelling voor kavelruil terecht geweigerd), ECLI:NL:PHR:2013:BY1262"

"Land- en Tuinbouwbulletin, 2012/3, Art 10 Successiewet en overdracht woonhuis. De stand van zaken. "

2012

"NTFR 2012/47, noot bij: HR 11-10-2012 (Vrijstelling voor kavelruil terecht geweigerd), ECLI:NL:PHR:2013:BY1262"

"Land- en Tuinbouwbulletin, 2012/3, Art 10 Successiewet en overdracht woonhuis. De stand van zaken. "

2010

"Tijdschrift voor Agrarisch Recht, 2010/9, Kavelruil anno 2010: een stand van zaken"

2006

"Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2006/4, Werkt kavelruil nog?"