Kennis & Downloads

Voor de (juridisch en/of fiscaal) professional die zich beroepshalve bezighoudt met kavelruil in landelijk gebied heb ik op dit gedeelte van mijn website een aantal kennisdossiers en downloads opgenomen, die behulpzaam kunnen zijn bij het opzetten, beoordelen en uitvoeren van kavelruilprojecten. Vragen in een concreet dossier of algemene vragen die niet beantwoord zijn na lezing van de beschikbaar gestelde documenten en downloads kunt u via de knop ‘contact’ aan mij stellen.

Memo kavelruil

Ruilschema’s kavelruil

Reactie Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet

Uitspraak Rechtbank Gelderland 10 januari 2022

Reactie op uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden 2 mei 2023